Healing

-Jobber for trygghet og glede

-Løser opp blokkeringer for å skape balanse i kropp og sinn

-Endrer din bevissthet for å gi slipp på psykiske og fysiske utfordringer

Jeg hjelper deg mer enn gjerne med å bli kvitt blokkeringer, psykiske og fysiske plager. 

Når det kommer til healing, så er det veldig individuelt med hvor mange timer man trenger.

Noen trenger en time eller to, andre trenger fler.

Det går på hvor hardt blokkeringene sitter eller hvor lenge kroppen har vært i ubalanse. Man må alltid jobbe med seg selv så prosessen fortsetter.

Hvis du måtte ønske, hjelper jeg deg videre på din vei så lenge du har behov for det.

Å være en healer vil si å stille seg til rådighet for de ånderlig energiene. La de virke gjennom en selv til nytte for de som trenger det.

Jeg setter meg selv i en meditativ tilstand for å høyne mine energier.

Jeg bruker ikke mine egne energier, men fungerer som et medium mellom klienten og den ånderlige verden.

Det er en kanal, jeg helbreder ikke, det er det de ånderlige energiene som gjør. 

Energi kan sammenlignes med en radiobølge, den kan enkelt reise over store avstander.

Mange mennesker strever med å få hverdagen til å gå opp. Jobber med sorg og forvirring, store sperringer både i kropp, sinn og sjel.

Man kan slite med angst, depresjoner, mentale lidelser. Andre med fysiske plager.

Med dagens høye tempo, stress og krav skal det godt gjøres å være i balanse hele tiden.

Mange føler de har lite energi og overskudd. Når kroppen velger å sette ned energien, er det ubalanse. Da har man gått med plager over lengre tid, bevisst eller ubevisst. 

Å ta fra oss energi er kroppens måte å si ifra på.

Da er det på tide å søke hjelp.

Healing kan virke på både kropp og sjel, behandler hele deg. Den setter igang en prosess som fortsetter lenge etter behandlingen har funnet sted.

Healing er basert på evne, bedre forståelse og lære.

Energiene tilstreber alltid å gjennopprette helse og helhet. Aldri virke skadende på klienten.